Referat fra generalforsamling 2010-02-23

Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
Hopp til: navigasjon, søk

Generalforsamling i OLUG, 23.02.2010

Tilstede

Sverre Våbenø, Bjørn Ove Wærås, Per Herik Oja og Per Inge Østmoen.

Innkalling

Styreleder åpnet møtet og spurte om møtet var lovlig innkalt og om det var noen innvendinger.
Innkallingen og møtet ble godkjent.

Møteleder

Per Henrik Oja ble valgt som møteleder

Referent

Per Inge Østmoen ble valgt til referent.

Regnskap

Regnskapet ble fremlagt for generalforsamlingen, som godkjente dette.

Årsberetning

Styreleder leste opp årsberetningen.

OLUG hadde fire -4- møter i 2009.
På OLUG-listen har det i 2009 blitt postet 145 meldinger.

Årsberetningen i sin helhet legges ut på hjemmesiden.

Valg

Valg: Generalforsamlingen foretok følgende valg:
Styreleder: Per Inge Oja
Sekretær: Bjørn Ove Wærås
Revisor: Per Inge Østmoen

Protokollen underskrevet

<sign>Per Henrik Oja</sign>
<sign>Per Inge Østmoen</sign>