Installasjon av Debian basesystem

Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
Hopp til: navigasjon, søk

Hva er Debian?

Fra Debians norske hjemmesider:

Debian er et fritt tilgjengelig operativsystem (OS) til datamaskinen din. Et operativsystem er samlingen av grunnleggende programmer og verktøyer som får maskinen din til å virke. Debian bruker Linux-kjernen (senteret av operativsystemet), men størstedelen av de grunnleggende operativsystem-verktøyene stammer fra GNU-prosjektet, derav navnet GNU/Linux.

Debian GNU/Linux tilbyr mer enn et rent OS: distribusjonen kommer med mer enn 8710 pakker, ferdigbygd programvare satt sammet i et velegnet format for lettvint installasjon på maskinen din.

Debian sin ofisielle installasjons manual finner du her.

Hvordan få tak i Debian

Last ned hele Debian ditribusjonen som ISO CD-ROM bilder herfra

 debian-30r4-i386-binary-1_NONUS.iso,
 debian-30r4-i386-binary-2.iso,
 debian-30r4-i386-binary-3.iso,
 debian-30r4-i386-binary-4.iso,
 debian-30r4-i386-binary-5.iso,
 debian-30r4-i386-binary-6.iso og
 debian-30r4-i386-binary-7.iso

og boot maskinen med CD nummer 5.

Eller last ned en minimal nettinstallasjons CD-ROM som finnes her

 bootbf2.4.iso

og boot maskinen med den.

Eller last ned diskett bilder for nettinstallasjon som finnes her:

 rescue.bin og
 root.bin, samt
 driver-1.bin,
 driver-2.bin,
 driver-3.bin og
 driver-4.bin

og boot maskinen med rescue disketten.

Instruksjoner for å lage startdisketter fra .bin-filene finner du her.

Denne veiledningen tar utgangspunkt i at du benytter den minimale nettinstallasjons CD-ROMen Starte installasjonssystemet Starte fra CD-ROM

Den enkleste for de fleste er å bruke et sett med Debian CDer. Hvis du har et CDset og hvis maskinen din støtter å boote fra CD; sett inn CD nummer 5 og gå videre til installasjon av kjerne og basesystem. Starte fra disketter

Å starte fra rescue disketten er enkelt: sett rescue disketten inn i diskettstasjonen og steng ned maskinen på samme måte som du gjør til vanlig og skru den på igjen. Starte fra andre media

Blir ikke beskrevet i dette dokumentet. Benytt isteden denne veledningen. Når du får velkomstskjermen som begynner med Welcome to Debian GNU/Linux 3.0! og slutter med boot: trykk på enter. Dersom du starter systemet fra diskett vent på at maksinen ber om å få root floppy, og bytt diskett til root-diskett og trykk på enter. Installasjon av kjerne og basesystem

Det neste som skjer er at Debian GNU/Linux installasjonsprogrammet starter. Velg språk til en ved å benytte piltastene til å velge og enter til å bekrefte valget. Deretter velg språkvariant English (Unted States) og trykk enter.

Les release notes og trykk enter.

Velg Configure the Keyboard og benytt qwerty/no-latin1.

Velg Next: Partition a Hard Disk.

Velg /dev/hda under Select Disk Drive.

Les LILO Limitations og velg Continue, og les Note on additional space for ReiserFS Journal og velg Continue.

Programmet for partsjonering, cfdisk, starter. Eksempelvis for en 4 Gb disk, velg new og opprett følgende partisjoner: Partisjon Bootbar Primary/Logical Filsystem type Størrelse Monteringspunkt /dev/hda1 Boot Primary Linux ext3 50 MB /boot /dev/hda2 Primary Linux swap 128 swap /dev/hda5 Logical Linux ext3 256 / /dev/hda6 Logical Linux ext3 96 /tmp /dev/hda7 Logical Linux ext3 1552 /home /dev/hda8 Logical Linux ext3 1024 /usr 1024 /dev/hda9 Logical Linux ext3 1024 /var /dev/hda10 Logical Linux ext3 96 /var/log

En kan også klare seg med færre partisjoner. For eksempel: Partisjon Bootbar Primary/Logical Filsystem type Størrelse Monteringspunkt /dev/hda1 Boot Primary Linux ext3 16 MB /boot /dev/hda2 Primary Linux swap 128 MB swap /dev/hda5 Logical Linux ext3 3856 / /dev/hda6 Logical Linux ext3 128 /tmp

Husk å sette /dev/hda1 bootbar og å sette /dev/hda2 til filsystemtype swap

Skriv partisjonstabellen til disk ved å velge write, og avslutt programmet ved å velge quit. Swap-partisjon

Velg Next: initialize and Activate a Swap Partition. Installsjonsprogrammet vil foreslå å benytte /dev/hda2 som swap-paritsjon. Bekreft med Continue.

Ved spørsmål om du vil kjøre Scan for Bad Blocks? velg No. Og på det neste spørsmålet Are you Sure? bekreft med Yes. Linux-partisjoner

Velg Next: Initialize a Linux Partiton og ved spørsmål om Choose Filesystem Type velg Ext3.

Deretter vil programmet be deg om å velge en partisjon (Select Partition). Begynn alltid med root, d.v.s. /dev/hda5 i dette tilfellet. Ved spørsmål om Scan for Bad Blocks? velg No og bekreft med Yes ved spørsmålet Are You Sure?. For Mount as the Root Filesystem? bekreft med Yes.

Monter resterende partisjoner ved å velge Alternate: Initialize a Linux Partition. Ved Select Mount Point velg i henhold til partisjonstabellen du valgte ovenfor. Installasjon av kjerne og dirvermoduler

Sett i CD 1 eller netinstallsjons CDen og velg Next: Install Kernel and Driver Modules, alternativt for diskett basert installasjon ha driverdiskettene du laget tidligere tilgjengelig.

Installasjonsprogrammet vil normalt finne CDen du har satt i og gi beskjed om dette ved å si Found a Debian CD-ROM. Velg Yes for å bekrefte ovenfor programmet at du vil bruke denne, og vent mens drivere installeres.

Velg Next: Configure Device Driver Modules. Dette steget i installasjonen gir deg mulighet til å laste drivere for enheter du har i maskinen. Anbefalingen er at du bare installerer drivere for enheter som er nødvendige for installasjonsprosessen. For eksempel, det kan hende at du eksplisitt må laste en driver for nettverkskortet.

Les Note about loaded drivers les og velg Continue, prgrammet modconf startes.

Eksempelvis for å installere driveren for et 3Com 3c59x nettverkskort velg kategorien (Select Category) kernel/drivers/net og deretter driveren 3c59x. Programmet vil spørre etter bekreftelse på at driveren skal installeres i kjernen: 3c59x Install this module in the kernel velg Yes.

Ikke legg inn noe ved spørsmål Enter Command-Line Arguments bare velg OK. Programmet vil da prøve og installere modulen (Installing module 3c59x) og dersom det lykkes returnere: Installation succeded og Please press enter when you are ready to continue.

Dersom alt gikk bra velg Exit to ganger. Hvis ikke sjekk at du bruker rett driver modul og at eventuelle parametre som sendes til denne er korrekt(e). Konfigurasjon av nettverk

For å konfigurere nettverkskortet velg Next: Configure the network. Deretter kommer forespørselen om å sette navn på maskinen (hostname). Tast inn ett navn uten særnorske tegn og velg OK.

I neste steg vil du bli spurt om nettverkskortet skal konfigureres atomatisk/dynamisk ved hjelp av DHCP/BOOTP eller om konfigurasjoen skal være statisk. Dersom du har en DHCP/BOOTP tjener i ditt lokale nettverk velg Yes, ellers velg No.

Ved automatisk netverkskonfigurasjon vil en informasjonsdialog med The network has been successfully configured using DHCP/BOOTP indikere at nettverket er konfigurert.

Dersom du ikke har DHCP/BOOTP tjener og velgte No vil du bli spurt om å taste inn IP adressen som maskinen skal ha, deretter netmaske, gateway, domenenavn og IP adressen til navnetjener. Installasjon av basesystemet

Neste steg i installasjonen av Dbeian er å installere basesystemet. Basesystemet er et minimalt sett medd pakker som tilsammen gir et selvforsynt og minimalt system. Størrelsen på basesystemet er mindre enn 70 MB. For å begynne installasjonen av basesystemet velg Next: Install the Base System. Dersom du installerer fra CD-ROM vil installasjonsprogrammet normalt finne og du behøver bare å velge Yes for å begynne installasjonen fra denne og velge standard sti til basesystemet, med andre ord /instmnt.

Installasjonsprogrammet vil ekstraherere basesytemet fra /instmnt/basedebs.tar og skrive det til haddisken.

Dersom du ikke installerer fra CD-ROM, det vil si for eksempel over nettverk eller ved hjelp av disketter vil du bli bedt om å velge installasjonsmedium. For diskett basert installasjon bør du normalt velge /dev/fd0: first floppy drive. For nettverk velg newtwork: HTTP of FTP over the network.

Under installasjon av basesyetemet, dersom du ikke installerer fra en CD-ROM, merk da at noen steg kan ta betydelig tid og at fremdrift ikke er åpenbart. Gjør systemet i stand til å starte fra harddisk

Neste steg er å gjøre maskinen i stand til å starte fra harddisk, velg Make System Bootable.

Installer LILO på MBR til /dev/hda og les meldingen Securing LILO og velg Continue.

For å være på den sikre sisden, anbefales det at du lager en diskett som du kan starte maskinen fra i tillegg til harddisken. Derfor velg Next: Make a Boot Floppy og sett i tom diskett i diskstasjonen og velg Continue.

Vent mens disketten formateres, filsystem lages på den, kjerne installeres og den gøres bootbar.

Neste steg er å starte maskinen på nytt og starte Debian Linux installasjonen fra harddisk. Velg Next: Reboot the System og fjern floppy og/eller CD og velg Continue i Reboot the System? menyen.

Vent mens maskinen restarter og linux booter fra HDen. Konfigurasjon av Debian-systemet Konfigurasjon av tidssone

Etter restart av miskenen vil første meny være Debian System Configuration. Les innholdet og velg OK. Etter dette står configurasjon tidssone på tur (Time Zone Configuration). Velg 'Yes' for at systemklokken går etter GMT og velg deretter området Europa etter fulgt av Oslo som neste valg. Sett rootpassord og generer første brukerkonto

I dialogen for Password Setup velg Yes for å aktivere md5 passord og Yes for å aktivere shadow passord.

Under Password Setup tast inn passordet til 'superbrukeren' root og velg OK og tast inn passordet igjen for å verifisere at inntastingen er korrekt.

Generer en normal bruker konto til deg selv ved å velge Yes i neste dialog. Skriv inn brukernav og velg OK, deretter fullt navn og 'OK og tast inn passordet til den nye brukeren etterfulgt av OK. Task inn passordet igjen for å verifisere. Støtte for PCMCIA

Støtte for PCMCIA er sjelden nødvendig på en tjener, med mindre den er bærbar. Derfor, fjern støtte for PCMCIA ved å velge Yes. Konfigurasjon av apt

Ikke velg PPP connection No, men i steden CD-ROM eller http. Ved bruk av netverksinstallasjons CDen velg http, eller ved sett bruk av den komplette Debian distribusjonen på CD-ROM velg CD-ROM. Trykk OK.

Videre svar Yes til bruk av non US, non-free og contrib og velg Norway som land under valg av pakkespeil. Tast inn proxy informasjon eller la den være blank dersom proxy ikke er i bruk.

Kilden til apt vil bli testet (Testing apt sources). Deretter velg No til å kjøre ikke kjør tasksel eller dselect.

Automatisk konfigurasjon av programmene vil nå starte. Når dette er fullført velg Yes til å slette nedlastede pakkefiler og trykk enter for å fortsette. Konfigurasjon av Exim

Exim er standard e-post tjener (MTA - Mail Transfer Agent) i Debian Linux, trykk return for å starte konfigurasjonen av denne. Velg valg 4 for å konfiguerere exim til kun å levere lokal e-post. Deretter skriv inn brukernavnet på brukeren du laget i tilleg til root før omstart slik at e-post til postmaster og root til brukeren du laget tidligere. Bekreft kronfigurasjonen ved svare Y. Ferdig!

Installasjonen er ferdig og du kan logge inn som brukeren su genererte eller root