Apache

Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
Hopp til: navigasjon, søk

Hvordan å... Enkel installasjon av Apache webserver, med støtte for PHP

Av Joachim Mæland, 1. april 2003 <p> Denne introduksjonen er kun en innføring i grunnleggende installasjon og konfiguarsjon av Apache Webserver, med støtte for PHP. En av forsene men Apache er mulighetene til å skreddersy konfigurajonen, men dette har ført til at konfigurasjonsfilen blir rimelig stor, med gode muligheter til å "gå seg bort". Dersom man slavisk gjør nedenstående endringer og kun disse, er man på trygg grunn. Alt i denne Hvordan å... gjøres som root.

Installasjon

<p> Installasjon av Apache med PHP-støtte skjer enklest med:


gigantis:/home/jm# apt-get install apache php4-mysql   [Enter]

<p> På sedvanlig Debian-vis vil nødvendige pakker bli installert og det meste konfigurert riktig. Det eneste vi må gjøre er å sørge for at modulen for PHP, mod_php blir lastet og at Apache hånterer filer som ender med php, på riktig måte.

Endre konfigurasjonen - httpd.conf

<p> Alle endringer vi skal gjøre i oppsettet, skjer i /etc/apache/conf/httpd.conf

Sørge for at mod_php blir benyttet av Apache

<p> Fjern "#" foran linjen som laster libhph4.so, ca linje 241.

LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so

Sørg for at index.php blir benyttet, i stedet for at Apache viser innholdet i katalogen

<p> Dette gjøres ved å føye "index.php" til listen over filer som skal vises default i en katalog, ca linje 397. (Dersom du benytter PHP, skal du ikke ha en index.html i katalogen, men en index.php)

DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi index.php

Sørg for at filer som ender på php blir parset av PHP-modulen

<p> Fjern "#" foran foran linjene som legger til filtyper som vist nedenfor, ca linje 757. Vanlig PHP, (.php) blir da eksekvert mens kildekode, (phps) blir vist med fargekoding

AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Restart Apache

<p> Klok av skade benytter jeg eksplisitt stopp og start, fremfor restart.


gigantis:/home/jm# /etc/init.d/apache stop   [Enter]
gigantis:/home/jm# /etc/init.d/apache start   [Enter]

<p> Test gjerne om PHP virker ved å kopiere inn en kodesnutt i body-delen av /var/www/index.html. For at Apache skal behandle index.html må navnet endres:

gigantis:/home/jm# mv /var/www/index.html /var/www/index.php   [Enter]

<p> Om ting(TM) ikke fungerer vil /var/log/apache/error.log kunne gi nyttige opplysninger.

Andre nyttige endringer i konfigurasjonen

<p>

Kommer snart </TD>