Referat fra generalforsamling 2011-03-14

Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
Hopp til: navigasjon, søk

Referat Generalforsamling OLUG 2011

QBA, Oslo - 2011-03-14

Tilstede

Per Henrik Oja, Sigvard Lyth, Eskild Jacobsen, Petter Hansen, Salve Nilsen (på vegne av Nuug) Alle tilstedeværende har stemmerett i henhold til vedtektene.

Møteleder og referent: Per Henrik Oja

Signerer referat: Petter Hansen Salve Nilsen

Innkalling godkjennes

Generalforsamlinga tar årsberetning og regnskap til etterretning med følgende kommentarer: Generalforsamlingen syns det vektlegges for lite i beretningen hvilken strålende stemning det var på både 'Grill en nerd' og 'Julebloat'.

Nytt styre valgt

  • Per Henrik Oja (Leder) 42 21 84 22, per@oja.no
  • Sigvard Lyth 472 476 62, sigvard.lyth@gmail.com
  • Bjørn Ove Grødal Wærås 907 67 938, brumle@brumle.com

Eventuelt

  • Det foreslås at OLUG og de andre lug-lignene foreningene i Oslo synligjør seg ovenfor hverandre. F.eks kan t-skjorter deles ut for å synligjør medlemskap. NUUG-fundation har penger og vil dele ut til slike gode formål!
  • Det var også en aktiv debatt rundt hvorfor luger dør, hvordan vi kan synliggjøre Linux mer og hvordan lugere kan hjelpes til å bli mer synlig.

Vedlegg: Årsberetning Årsmelding_2010