Lynet og Web - Debian Lenny til Squeeze

Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
Revisjon per 15. apr. 2011 kl. 21:34 av WikiSysop (diskusjon | bidrag) (Importerte 5 revisjoner)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Referanser

Repos

Pakkebrønner for Squeeze

deb http://ftp.no.debian.org/debian/ squeeze main non-free
deb-src http://ftp.no.debian.org/debian/ squeeze main non-free

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main non-free

deb http://ftp.no.debian.org/debian squeeze-updates main non-free
deb-src http://ftp.no.debian.org/debian squeeze-updates main non-free

Sikkerhetskopi

Ta sikkerhetskopi av

/etc
/var/lib/dpkg
/var/lib/apt/extended_states
dpkg --get-selections "*" > $HOSTNAME_dpkg_--get-selections.`date -I`
/var/lib/aptitude/pkgstates

i tillegg til «det vanlige» (db, wiki & adict).

Forberedelser

Fjern pakke som vil kunne gi konflikt

apt-get purge splashy

Sjekk status på pakkehåndtering

aptitude # gir aptitude tui, trykk «g» for å vise ev. ikkeutførte handlinger og fiks disse
dpkg --audit
aptitude search "~ahold" | grep "^.h" # gir pakker på hold
dpkg --get-selections | grep hold # gir pakker på hold

Fjern «hold» på pakker!

Fjern ev. «backports» relaterte ting fra

/etc/apt/sources.list
/etc/apt/sources.list.d/*
/etc/apt/preferencesKommet til hit


Screen og logging

screen
script -t 2>~/upgrade-squeeze.time -a ~/upgrade-squeeze.script # (scriptreplay ~/upgrade-squeeze.time ~/upgrade-squeeze.script)

Oppdater liste over pakkebrønner m.m.

vim /etc/apt/sources.list # oppdater til squeeze
apt-get update
apt-get -o APT::Get::Trivial-Only=true dist-upgrade # sjekk at du har nok plass

Minimal oppgradering

apt-get upgrade
apt-get install linux-image-2.6-amd64 linux-image-xen-amd64 xen-linux-system-2.6-xen-amd64 xen-hypervisor-4.0-amd64 # "chainload" GRUB 2!
vim /etc/xen/web.olug.no.cfg # /dev/hdaX -> /dev/xvdaX
apt-get install udev
history -w
exit # terminer scripdt
exit # terminer screen
reboot;exit # håp på det beste, men sjekk at innholdet /boot/grub/menu.lst, /boot/grub/grub.cfg (rootdelay, dom0_mem, console …)
      # og /boot/ ser greit ut … 

Resten av røkla

apt-get dist-upgrade
apt-get -f install package # for "held back" packages
vim /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty0 console=ttyS0,38400n8"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rootdelay=10"
GRUB_TERMINAL=serial
GRUB_CMDLINE_XEN_DEFAULT="dom0_mem=512M"
GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=38400 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1"
mv -i /etc/grub.d/10_linux /etc/grub.d/50_linux # For GRUB2 bug
update-grub2                  # slik at Xen- kommer før !Xen-kjerner i GRUB-menyen

Dersom dette

 nnE: Dynamic MMap ran out of room

treffer deg gjør

echo 'APT::Cache-Limit "12500000";' >> /etc/apt/apt.conf

og prøv igjen.

Oppdater GRUB

upgrade-from-grub-legacy

Fjerner lagacy GRUB m/chainloding av GRUB2.

Rydding

Fjern «dummy» og utdaterte pakker

apt-get autoremove
deborphan --guess-*

«All done, all broken or something in-between?»