Domener og DNS

Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
Hopp til: navigasjon, søk

Hvordan å... Domener og DNS

Av Joachim Mæland, 1. april 2003 <p> Denne introduksjonen er kun en innføring i grunnleggende trinn på veien til eget domene på en egen Hjemmeserver.

Grunnleggende

<p> Alle maskener som eksponeres på internett har en unik IP, et nummer eller adresse, som identifiserer maskinen. For oss mennesker er slike nummer en svært tungvint metode for å adressere ulike maskiner, så lyse hoder(TM) har funnet på et sinnrikt system som "oversetter" menneskevennlige navn til IP og omvendt. <p> Dersom man retter en forespørsel til et domene, f.eks. hjemmeserver.net, vil vår lokale maskin forsøke å finne IP-adressen, gjennom å lokalisere hvilke navnetjenere som svarer for dette domenet. Så fort vår maskin finner ut hvilke navnetjenere som svarer for hjemmeserver.net, vil den første, eventuelt andre eller tredje bli forespurt om riktig IP-adresse for domenet. Ved svar vil vår maskin finne riktig IP-adresse og kontakt mellom maskinene kan opprettes. <p>

Det er selvfølgelig bygget inn ulike sikkerhetsmekanismer og løsninger for mellomlagring av slike opplysninger, men dette ligger utenfor denne Hvordan å...-ens ambisjoner. Verdt å nevne dog; Dersom man setter opp Hjemmeserveren på en dynamisk IP-adresse er det vesentlig at navnetjenerene som svarer for domenet, er satt opp med kort varighet for IP-adressen, slik at forandring av IP-adresse ikke mellomlagres for lenge. Det kan føre til at domenet blir utilgjengelig eller over lang tid peker mot feil IP-adresse etter bytte av IP.

Registrar</h> <p> De forskjellige TLD - Top Level Domain eller topp-nivå-domenene, (com, org, net, biz, no osv) har hver seg ulike organisasjoner/selskaper med hovedansvaret for administrasjonen av sitt TLD. Retten til å handle med, og registrere domener tilhørende de forskjellige TLD-ene er ofte delegert/solgt videre til firmaer/organisasjoner - Registrarer. I Norge er det <a href="http://norid.no/">Norid</a> som administrerer no-domener, men salg av domener er overlatt til en rekke konkurerende <a href="http://norid.no/registrar/registrarliste.html">Registrarer - firmaer/organisasjoner</a> og det er disse som har den faktiske kundekontakten. <p> http://norid.no/ http://norid.no/bakgrunn/ http://www.iana.org/ http://www.iana.org/domain-names.htm <p> Dersom du skal sette opp en hjemmeserver med eget domene, behøver du selvsagt et domenenavn, navnetjenere og en linje, f.eks. xDSL som er koblet opp 24/7. Dersom du har dynamisk IP, bør navnetjenerne støtte dette.

Registrering av domene

<p> For norske domener anbefaler jeg Domeneshop, her er dns er en del av domeneavgiften, noe som er svært praktisk dersom du har statisk IP. For generiske domener, (com, org, net, biz, info), anbefaler jeg Totalregistrations.com, her er dns ikke inkludert.

om dynamisk dns

http://www.zoneedit.com/doc/dynamic.html#faq3